Irodalomjegyzék

Bodóczky István: Vizuális nevelés, 2003, Tölgyfa Kiadó Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest

Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Keraban, Budapest, 1993

Kárpáti Andrea: a kamaszok vizuális nyelve, Akadémiai Kiadó, 1997, Budapest

Bodóczky István: Vizuális művészeti projektek az oktatásban

Bevezetés a “Vizuális kommunikáció” tanításához. Szöveggyűjtemény, szerk. Kárpáti Andrea. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

Kárpáti Andrea: A vizuális képességek fejlődése

André Bazin: A fénykép ontológiája in Mi a film?, Osiris, 2002, Budapest

Koltay Tibor: Médiaműveltség, média-írástudás, digitális írástudás (2010)

Bodóczky István :Művészetek (2010)

ingyenes és nyitott, non-profit, művészettörténet tankönyv

Susanna Millar: Játékpszichológia, Maecenas, 1997, 18. o

Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája

Glaser Kati: Virtuális álarcok (MOME szakdolgozat)

Dobos Réka: Játék és művészet (MOME szakdolgozat)

Thüringer Zoltán: Képregény (MOME szakdolgozat)

Czakó András: Insert Coin (>> EP játékok használatáról szóló jelentése) (MOME szakdolgozat)

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában

Mozgókép- és médiaismereti szöveggyűjtemény

Paul Messaris: Visual Literacy, Image, Mind and Reality, Westview Press, San Francisco, 1994

SZABÓ ATTILA: Művészettörténet vázlatokban, FPI, 2005

Leave a Reply

Required fields are marked *