Hackerkultúra DLA értekezés

témavezetők: Dr. habil. Szegedy-Maszák Zoltán és Dr. habil. Sugár János

A HACKERKULTÚRA FOGALMA ÉS TÖRTÉNETE
I.1 a hackerkultúra fogalma/i
I
.2 h/őskorszak
I.3 Hacker etika
I.4 
Free as in Freedom, not free as in free beer 
I
.5 A kaliforniai ideológiáról
I.6 Egy gender-kritikus pillantás a hackerkultúra történetére
I.7 kiterjesztett definíciók: hálózati mintázatok az információs társadalomban 

II. A HACKERKULTÚRA MORFOLÓGIÁJA
II.1 technikai tipológia
II.2 
Társadalmi tipológia
II.3 
Demonstráló hacktivizmus
II.4 
MVDA
II.5 
Információs hacktivizmus
II.6 Culture Jamming
II.7 Tactical Media
II.8 Hackerspace/hacklab/konferenciák 

III. NONKONFORM KULTURÁLIS MINTÁK RENDSZERSZERŰ ELEMZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE:
AVANTGÁRD SZELLEMISÉG A HACKERKULTÚRÁBAN

III.1 A történeti avantgárd, mint a hackerkultúra előfeltétele
III.2 A avantgárd-munkamódszerek hack-tipológiája
III.3 A hacker-munkamódszerek avantgárd tipológiája
III.4 Code as speech
III.5 Humor
III.6 hálózat és anarchizmus
III.7 hibrid metszetek, digitális aktivizmus: Anonymous
III.8 hibrid metszetek, aktivizmus és digitális művészet: Critical Arts Ensemble